Foto op cover van Groen & Ruimte magazine

Aequator Groen & Ruimte plaatst de foto van een veldoverleg op de cover van haar¬†Groen & Ruimte magazine. Joris Schaap maakte deze foto tijdens een zogenaamd ‘gebiedsdossier’, waarbij betrokkenen in gezamenlijk overleg oplossingen bedenken voor het beschermen van drinkwaterwinningen. Joris maakte niet alleen foto’s, maar was als hydroloog ook inhoudelijk betrokken bij dit gebiedsproces.