Foto in Wageningen World

Voor Wageningen World maakte ik een foto over het onderwerp ‘online learning’, waarmee Wageningen University colleges en lesstof digitaal aanbiedt voor studenten en cursisten wereldwijd. Daarvoor fotografeerde ik Yu-Sha in haar studentenkamer aan de Rouwenhofstraat in Wageningen. Wageningen World is het kwartaalblad voor externe relaties en alumni van Wageningen UR (University & Research centre).

Vakblad H2O 3-2013

In het maartnummer van vakblad H2O een bedrijfsportret van Martijn Korpel, voorheen politieagent en nu calamiteitencoördinator bij Hoogheemraadschap van Delfland. Een enthousiaste kerel die zich met veel passie inzet voor waterveiligheid. Erg leuk om deze man te ontmoeten en op zo’n historische locatie te mogen fotograferen.

Vakblad H2O 2-2013

In deze editie van vakblad H2O, magazine voor waterprofessionals, een beeldbijdrage over Charlotte van Erp Taalman Kip. Zij is afgestudeerd milieutechnologe aan Wageningen University en is nu als innovatietechnologe werkzaam bij Hoogheemraadschap Hollandse Delta. Met haar heb ik een bezoek gebracht aan rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven in Rotterdam-Zuid, waar het hoogheemraadschap het rioolwater van ongeveer een half miljoen mensen zuivert. Uniek aan deze zuivering is dat deze volledig ondergronds ligt, middenin een woonwijk.

Hydrologie en fotografie

Op dit moment heb ik twee leuke banen die ik beide met veel plezier beoefen. Mijn passie voor water komt terug in mijn werk als hydroloog en mijn fascinatie voor beelden komt terug in mijn werk als fotograaf. Het toeval wil dat ik beide passies nu kan combineren in één. Voor H2O, vakblad voor waterprofessionals, ben ik gevraagd om beelden voor de rubriek ‘Op pad met … ‘ te schieten. Hiervoor ga ik elke maand op stap met iemand uit de waterwereld en maak ik een mooie spread-foto voor in het magazine. Naast mooie waterbeelden levert dit ook interessante gesprekken op. Zojuist is het (vernieuwde) nummer uitgekomen met mijn eerste bijdrage. Water in beeld gebracht, mooier had ik het niet kunnen bedenken!

Wageningen University Open Dag 2012

Op zaterdag 17 november 2012 gaf Wageningen University haar open dag voor studiekiezers Bachelor of Science (BSc). Een kleine terugblik op deze dag in 9 foto’s. Het enthousiasme van studenten en docenten over de universiteit was onovertroffen. Dat enthousiasme is zeker overgebracht, dus waarschijnlijk mag de uni volgend jaar weer meer studenten welkom heten!

Foto op cover van Groen & Ruimte magazine

Aequator Groen & Ruimte plaatst de foto van een veldoverleg op de cover van haar Groen & Ruimte magazine. Joris Schaap maakte deze foto tijdens een zogenaamd ‘gebiedsdossier’, waarbij betrokkenen in gezamenlijk overleg oplossingen bedenken voor het beschermen van drinkwaterwinningen. Joris maakte niet alleen foto’s, maar was als hydroloog ook inhoudelijk betrokken bij dit gebiedsproces.